Home
About Winnet8
Winnet8 Organisation
Project News
Partners
Articels and Research report
Regional Action Plans, english summaries
European Round Tables
Study visits
Resource Centres for Women WRC
Newsletters
Winnet8 Documents
Information in other languages
Bulgaria
Finland
Greece
Italy
Poland
Portugal
Scotland
Sweden
Informationsbroschyr Winnet8
Inbjudningar
Rapport Lärande territoriellt samarbete
Jämställd IT - Gender ICT
Allt fler kvinnor startar företag i Sverige
Genus och jämnställdhet i innovationssystem
Erfarenhetsutbyte med Luleå Tekniska Universitet
Sveriges Kvinnolobby Nyhetsbrev Juni 2011
Kompetensrådet för utveckling i staten
V innovas rapport vr 2 0 1 1 : 0 9
Swecos delrapportering 1 i Följeforskning av Resurscentra för jämställd tillväxt 2010- 2012
Presentationer
Spridningsseminarium 16 december 2011 i Stockholm
Meetings with the European Commission / EU parliament
Regional Round Table
Contact Information
Evaluation Report for Winnet 8
Final Conference 12th - 14th of Sept 2011 in Greece
Log in

Hej,

Markus Burman heter jag och jag är projektledare för följeforskningen i programmet Resurscentra för kvinnor 2010- 2012. Övriga följeforskare i vårt team är Malin Lindberg, Helena Lund, Katarina Pettersson och Anders W Johansson.

Följeforskningen syftar till att löpande följa programmet och enskilda resurscentra under programmets gång och successivt återrapportera synpunkter, tankar, lärdomar och resultat från genomförandet. Detta både till enskilda resurscentra, till ansvariga på Tillväxtverket och till andra intressenter.

Tidigare under våren presenterade vi också vår första följeforskningsrapport. Tyvärr har det tagit ett litet tag innan rapporten var färdig för spridning men nu vill vi ändå dela med oss av den till er. Följeforskningsrapporten togs fram innan revideringarna av programmet blev officiella och innan namnbytet till Resurscentra för kvinnor 2010 - 2012. Vi använder därför också fortfarande det tidigare namnet på programmet i rapporten.

Om du klickar här»  så kommer du direkt till en kortversion av rapporten, den långa versionen av rapporten kan laddas ner från Tillväxtverkets hemsida: http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1652

Hör gärna av dig med tankar eller frågor om följeforskningen.

Hälsningar,Markus BurmanSeniorkonsult
Telefon direkt 08-613 08 17
Mobil 0703-51 24 63
Telefax 08-613 08 08
markus.burman@sweco.se
Sweco Eurofutures ABVasagatan 36
Box 415
101 28 Stockholm
Telefon 08-613 08 00
www.sweco.se
 

 

 
Provided by Webforum