Home
About Winnet8
Winnet8 Organisation
Project News
Partners
Articels and Research report
Regional Action Plans, english summaries
European Round Tables
Study visits
Resource Centres for Women WRC
Newsletters
Winnet8 Documents
Information in other languages
Bulgaria
Finland
Greece
Italy
Poland
Portugal
Scotland
Sweden
Informationsbroschyr Winnet8
Inbjudningar
Rapport Lärande territoriellt samarbete
Jämställd IT - Gender ICT
Allt fler kvinnor startar företag i Sverige
Genus och jämnställdhet i innovationssystem
Erfarenhetsutbyte med Luleå Tekniska Universitet
Sveriges Kvinnolobby Nyhetsbrev Juni 2011
Kompetensrådet för utveckling i staten
V innovas rapport vr 2 0 1 1 : 0 9
Swecos delrapportering 1 i Följeforskning av Resurscentra för jämställd tillväxt 2010- 2012
Presentationer
Spridningsseminarium 16 december 2011 i Stockholm
Meetings with the European Commission / EU parliament
Regional Round Table
Contact Information
Evaluation Report for Winnet 8
Final Conference 12th - 14th of Sept 2011 in Greece
Log in

Jämställd IT - Gender ICT


Dokument 

Handlingsplan KTH.pdf (1.88 MB) 
Genus och Jämställdhet i Innovationssystem.pdf 
Innovation Gender Vinnova 2011.pdf Beställ boken här»

Länkar

Contact

Chatarina Nordström 
Projektkoordinator, Jämställd IT
Provided by Webforum